Rekrutacja 24/25

Zasady rekrutacji do naszych placówek w roku szkolnym 2024/2025

ODDZIAŁ SMOLEC

Cennik

(kliknij aby przejść)

Ilość miejsc dofinansowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie

44

Rekrutacja poprzez formularz rejestracyjny

Dyrektor placówki telefon:

Nadzór nad realizacją opieki sprawuje:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. +48 71 33  47  200 – 206

ODDZIAŁ GRABISZYŃSKA

Cennik

(kliknij aby przejść)

Ilość miejsc dofinansowanych przez Gminę Wrocław

96

System będzie aktywny pod adresem:

Dyrektor placówki telefon:

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA W REKRUTACJI NA MIEJSCA DOFINASOWANE :

1. Wniosek podpisany prze z Mamę i Tatę ( musi zawierać kod weryfikacyjny w punkcie 11 );

2. Potwierdzenie zameldowania jeden z rodziców i dziecko;

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu Mama i Tato;

4. Kopia książeczki szczepień;

5. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe punkty.

Nadzór nad realizacją opieki sprawuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,

ul. G. Zapolskiej 4
50 – 032 Wrocław

tel. +48 71 777 77 60

ODDZIAŁ HALLERA

Cennik

(kliknij aby przejść)

Ilość miejsc dofinansowanych przez Gminę Wrocław

56

System będzie aktywny pod adresem:

Dyrektor placówki telefon:

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA W REKRUTACJI NA MIEJSCA DOFINASOWANE :

1. Wniosek podpisany prze z Mamę i Tatę ( musi zawierać kod weryfikacyjny w punkcie 11 );

2. Potwierdzenie zameldowania jeden z rodziców i dziecko;

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu Mama i Tato;

4. Kopia książeczki szczepień;

5. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe punkty.

Nadzór nad realizacją opieki sprawuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,

ul. G. Zapolskiej 4
50 – 032 Wrocław

tel. +48 71 777 77 60